Пријава на систем

Обавештавају се студенти да портал е-МАТЕРИЈАЛИ престаје са радом 01.01.2021. године. Материјалима за спремање испита студенти могу да приступе преко портала е-ИНДЕКС на позицији ИСПИТИ -> Уписани предмети -> Преглед материјала.

За приступ порталу е-МАТЕРИЈАЛИ користите корисничко име и лозинку са портала е-ИНДЕКС